پایگاه خبری انتخاب
1399/10/07
10:08
♦️نماینده مجلس درباره سایت‌های شرط ‌بندی و قماربازی: صداوسیما و به این مسائل دامن زده 🔹یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بانک‌ها و صدا و سیما را متهمان ...

♦️نماینده مجلس درباره سایت‌های شرط ‌بندی و قماربازی: صداوسیما و به این مسایل دامن زده🔹یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، بانک‌ها و صدا و سیما را متهمان اصلی شیوع سایت‌های قماربازی در کشور دانستجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲U۸۷


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0