سهام سودآور
1401/03/23
11:10
📌وضعیت معامله فلزات اساسی ⬅️ #فولاد با قیمت 1182 تومان در مثبت 3 درصد حجم معامله 46 میلیونی را پشت سر گذاشته است ؛ خرید حقیقی 81 درصد و حقوقی 19...

📌وضعیت معامله فلزات اساسی⬅️ #فولاد با قیمت ۱۱۸۲ تومان در مثبت ۳ درصد حجم معامله ۴۶ میلیونی را پشت سر گذاشته است ؛ خرید حقیقی ۸۱ درصد و حقوقی ۱۹ درصد⬅️ #فملی با افزایش بیش از ۲.۵ درصدی برروی ۷۶۷ تومان حجم معامله ۳۳ میلیونی را ثبت کرده است ، خرید حقیقی ۴۹ درصد و حقوقی ۵۱ درصد⬅️ #فخوز در مثبت ۶ درصد با قیمت ۶۰۱ تومان حجم معامله ۶۲ میلیونی داشته است ؛ خرید حقیقی ۵۴ درصد و حقوقی ۴۶ درصد⬅️ #ذوب با قیمت ۲۷۱ تومان در مثبت ۵ درصد دادوستد ۷۸ میلیون سهم را نشان می‌دهد و با صف خرید بیش از ۳۰ میلیونی همراه است ؛ خرید حقیقی ۹۵ درصد⬅️ #میدکو در مثبت ۵ درصد با قیمت ۲۰۹۱ تومان جابجایی ۳ میلیون سهم را ثبت کرده و با صف خرید همراه است ؛ خرید حقیقی ۱۰۰ درصد⬅️ #فسازان #فمراد #وسدید #فالوم #فنفت تنها نمادهای منفی در گروه فلزات اساسی هستند که با افت قیمت درحال معامله هستند.

انتهای خبر

0
0