نوآوران امین
1399/08/12
19:34
سه خبر عالی از مجموعه گل گهر #کگل در روزجاری : ۱-پذیرش دو شرکت بزرگ زیرمجموعه مشتمل بر جهان فولاد سیرجان و گهر ترابر سیرجان ۲-به بهره برداری رسید...

سه خبر عالی از مجموعه گل گهر #کگل در روزجاری :۱-پذیرش دو شرکت بزرگ زیرمجموعه مشتمل بر جهان فولاد سیرجان و گهر ترابر سیرجان


۲-به بهره برداری رسیدن خط گندله سازی گهر زمین


۳- افتتاح پروژه انتقال آب خلیج فارس
#کگل نیز همچون بسیاری از شرکتهای دیگر در کف قیمتی خود در حال معامله می باشد.

انتهای خبر

0
0