کدال۳۶۰
1399/10/06
16:30
#زشریف #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1399/09/30 ▪️ شرکت کشت و صنعت شریف آباد طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/09/30 معادل 201,417 میلیو...

#زشریف


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰▪️ شرکت کشت و صنعت شریف آباد طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ معادل ۲۰۱,۴۱۷ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۸٪ افزایش داشته است.▪️«زشریف» با سرمایه ثبت شده ۵۲۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ مبلغ ۲,۰۰۴,۹۷۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ رشد داشته است.۱۳۹۹-۱۰-۰۶ ۱۶:۳۰:۵۶ (۷۰۶۴۱۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0