آواتحلیل
1399/09/23
11:35
#فایرا #بورس_کالا ۵۰۰ تن بیلت آلومینیومی با قیمت ۵۵۶۷۹ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.

#فایرا


#بورس_کالا


۵۰۰ تن بیلت آلومینیومی با قیمت ۵۵۶۷۹ تومان عرضه و ۲۰ تن آن با همان قیمت معامله شد.انتهای خبر

0
0