کدال۳۶۰
1400/05/24
15:44
#بهیر ❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بین المللی سرمایه گذاری توسعه و تجارت هیرمند #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 🔹 تاریخ جلسه: 1400/05/16 ...

#بهیر


❇️تصمیمات #مجمع عمومی عادی سالیانه بین المللی سرمایه گذاری توسعه و تجارت هیرمند #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰🔹 تاریخ جلسه: ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ساعت ۱۰:۰۰🔹 سرمایه ثبت شده: ۶۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 سود خالص هر سهم: ۴۴۲🔹 سود نقدی هر سهم: ۴۴🔹 سود انباشته پایان دوره: ۲۵۳,۰۵۳ میلیون ریال۱۴۰۰-۰۵-۲۴ ۱۵:۴۴:۵۱ (۷۸۳۲۸۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0