همفکران
1399/09/17
09:32
#نبض_بازار 📈تقاضا در بازار در حال جولان دادن است و شاهد تغییر مسیر اکثریت نمادهای بزرگ هستیم.

#نبض_بازار


📈تقاضا در بازار در حال جولان دادن است و شاهد تغییر مسیر اکثریت نمادهای بزرگ هستیم.انتهای خبر

0
0