پلکان بورس
1399/11/13
09:05
فوری و مهم رئیس بانک مرکزی: نرخ سود بین‌بانکی کاهش می‌یابد. همتی: هدف ما این است که طی روزهای آینده نرخ بهره بین بانکی به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد کاهش ی...

فوری و مهمرییس بانک مرکزی: نرخ سود بین‌بانکی کاهش می‌یابد.همتی: هدف ما این است که طی روزهای آینده نرخ بهره بین بانکی به ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد کاهش یابد.


http://T.me/pelekanbourseانتهای خبر

0
0