بتاسهم
1400/12/07
11:40
#قشیر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر، تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ 1400/12/08 ادامه می یابد.

#قشیر به منظور بررسی وضعیت شفافیت اطلاعاتی ناشر،


تعلیق نماد معاملاتی حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ادامه می یابد.انتهای خبر

0
0