بتاسهم
1401/05/30
17:15
مدیران باید توضیح دهند البته نباید اینطور هم باشد که همه را با دید مجرم نگاه کرد و مرز بین مجرمیت و مدیریت این جریان بسیار ضعیف است و نباید بی گدا...

مدیران باید توضیح دهند البته نباید اینطور هم باشد که همه را با دید مجرم نگاه کرد و مرز بین مجرمیت و مدیریت این جریان بسیار ضعیف است و نباید بی گدار به آب زدن و موجب ترس سرمایه‌گذار شد اما اولین گام به نظر در این مسیر ،مسیر شفافیت است که بهانه خوبی برای این جریان بوده و خواهد بودبگذریم و سراغ بازار امروز برویم که خیلی حال و روز خوبی نداشت و همچنان منتظر تحولات و اخبار است ...


https://betasahm۱.ir/rumor/۱۴۰۱/۰۵/۳۰/۱۵۴۲۱۰/انتهای خبر

0
0