بورس پلنر
1401/01/30
10:33
#خاهن(بروزرسانی) پیشتر در محدوده؛ 3491 ریال بررسی شد و اکنون پس از بازدهی 70 درصد در مرز 6314 ریال مقارن با تلاقی باند فوقانی چنگال اندروز و سقف قب...

#خاهن (بروزرسانی)


پیشتر در محدوده؛ ۳۴۹۱ ریال بررسی شد و اکنون پس از بازدهی ۷۰ درصد در مرز ۶۳۱۴ ریال مقارن با تلاقی باند فوقانی چنگال اندروز و سقف قبلی قرار دارد، چنانچه این سطح شکسته شود اهداف موج جاری در ارقام؛ ۸۰۸۰ - ۸۸۸۹ ریال خواهد بود در غیر اینصورت اصلاح سهم تا سطوح؛ ۵۱۷۵ - ۴۳۳۴ ریال قوت خواهد گرفت.۱۴۰۱/۱/۳۰@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0