پایگاه خبری انتخاب
1399/08/21
22:40
غریب آبادی: 🔹 گزارش تازه آژانس به تداوم همکاری با ایران اشاره دارد 🔹 فعالیت‌های غنی سازی در نطنز و فردو طبق مقدار مقرر در برجام، همچنان ادامه دا...

غریب آبادی:


🔹 گزارش تازه آژانس به تداوم همکاری با ایران اشاره دارد🔹 فعالیت‌های غنی سازی در نطنز و فردو طبق مقدار مقرر در برجام، همچنان ادامه دارد🔹 تفاوت نظر فنی با آژانس،درباره نتایج بازدید آژانس از یکی از مکان‌ها در سال ۱۳۹۷ وجود داردجزییات در👇👇


entekhab.ir/۰۰۲Rzj


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0