بانی فام
1399/10/06
21:26
#غپاك احتمال 14% ضرر و سقوط قیمت تا محدوده 14580 ریال در چند روز آینده ▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان ▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد ▫️شتاب اف...

#غپاک


احتمال ۱۴٪ ضرر و سقوط قیمت تا محدوده ۱۴۵۸۰ ریال در چند روز آینده


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : هیجان فروشندگان


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0