آواتحلیل
1401/02/30
10:32
#بررسی_گزارش_کدال #شخارک ✅ پتروشیمی خارک (با نماد شخارک) در سال مالی 1400 به سود خالص 2900 میلیارد تومان رسید ( 4833 ریال به ازای هر سهم ) که نسبت...

#بررسی_گزارش_کدال #شخارک✅ پتروشیمی خارک (با نماد شخارک) در سال مالی ۱۴۰۰ به سود خالص ۲۹۰۰ میلیارد تومان رسید ( ۴۸۳۳ ریال به ازای هر سهم ) که نسبت به سال مالی قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است. همچنین این شرکت توانست امسال به فروش حدود ۹۳۰۰ میلیارد تومانی برسد که نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد رشد را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص شرکت در سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۰ درصد است که این عدد برای سال قبل ۶۴.۱ درصد بوده است.✅ این شرکت در زمستان به سود ۶۳ ریالی به ازای هر سهم رسید که این عدد برای بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با ۱۳۰۹، ۲۱۵۴ و ۱۳۰۸ تومان بوده است.✅ شخارک در زمستان ۳۱۰۸ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به پاییز حدود ۵۶ درصد رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص برای ۴ فصل سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۵۵.۶، ۵۴.۳، ۴۳.۲ و ۱۷.۸ درصد بوده است.📉 آخرین قیمت شخارک حدود ۵۰۶۶ تومان بوده است و بازدهی یک ساله آن ۳۵+ درصد است.انتهای خبر

0
0