کدال۳۶۰
1401/03/02
13:19
#نوین #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31 ▪ شرکت بیمه نوین طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 از محل فروش حق بیمه 1,787,318 م...

#نوین


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱▪ شرکت بیمه نوین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ از محل فروش حق بیمه ۱,۷۸۷,۳۱۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۲۳٪ افزایش داشته داشته است .


شرکت در این ماه تراز مثبت ٪۱۲۹ را ثبت نموده است▪ نوین با سرمایه ثبت شده ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از محل فروش حق بیمه ۱,۷۸۷,۳۱۸ میلیون ریال درآمد داشته که نسب به مدت مشابه سال قبل ۲۴٪ کاهش داشته داشته است .


شرکت طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت ٪۱۲۹ را ثبت نموده است۱۴۰۱-۰۳-۰۲ ۱۳:۲۰:۰۳ (۸۸۶۱۹۵)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0