نوآوران امین
1401/02/11
13:26
پارس سرام (#کسرام) گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه) سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ⭕️کاهش (۵۳.۸۳...

پارس سرام (#کسرام)گزارش #فعالیت_ماهانه (#فروردین_۱۴۰۱) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱(اصلاحیه)سال مالی منتهی به: ۱۴۰۱/۰۶/۳۱⭕️کاهش (۵۳.۸۳) درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۸۸.۱۹ درصدی فروش فروردین ۱۴۰۱ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۰


✅رشد ۴۵.۵۲ درصدی فروش ۷ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0