تکنیکال ثنایی
1401/02/31
00:27
#آ س پ هنوز در کارکشن اصلاحی هستیم.ولی بنظر میرسد نوسان مثبت می تواند با حمایت 523 وهدف:775-870 ادامه داشته باشد.1401/02/31

#آ س پ


هنوز در کارکشن اصلاحی هستیم.ولی بنظر میرسد نوسان مثبت می تواند با حمایت ۵۲۳ وهدف:۷۷۵-۸۷۰ ادامه داشته باشد.۱۴۰۱/۰۲/۳۱انتهای خبر

0
0