محسن حسنلو
1399/08/18
08:50
#وپاسار 💢 بانک پاسارگاد 💢 نمودار سهم در حال ساختار Ending می باشد و نشان ضعف فروش در سهم هست. @HasanluMohsen

#وپاسار💢 بانک پاسارگاد 💢نمودار سهم در حال ساختار Ending می باشد و نشان ضعف فروش در سهم هست.@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0