دنیای اقتصاد
1399/09/07
17:32
بازگشت رونق به حراج اوراق ❇️ آمارها نشان می‌دهد طی هفته منتهی به اول آذر ماه (۲۸ آبان تا ۴ آذر)، ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده...

بازگشت رونق به حراج اوراق



❇️ آمارها نشان می‌دهد طی هفته منتهی به اول آذر ماه (۲۸ آبان تا ۴ آذر)، ۵/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. کاهش انتظارات تورمی در هفته‌های گذشته سبب روند نزولی در بازارها شده که می‌توان گفت بر افزایش تقاضای اوراق دولتی اثرگذار بوده است.



❇️ بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ سود اوراق دو ساله نیز ۲۰.۵ و نرخ اوراق سه‌ساله ۲۱.۳ درصد بوده که به نسبت ابتدای پاییز با افزایش مواجه شده است. اگرچه انتظارات تورمی بر افزایش تقاضای اوراق دولتی موثر بوده است، اما باید دید نرخ سود این اوراق در هفته‌های آینده نیز از جذابیت کافی برخوردار خواهند بود؟



✳️ گزارش امروز صفحه بانک و بیمه را بخوانید👇



کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد




https://b۲n.ir/۹۷۴۵۴۹


https://b۲n.ir/۹۶۷۳۵۴



انتهای خبر

0
0