تحلیل با سید علی محسنی
1399/08/18
00:37
منظور از رنج رنج در یک کانال قیمتی مشخصه تصور نکنید فردا متعادل میشه نه تو یه کانال قیمتی نوسان میکنه پیش بینی تارگت های بالای 5 تومن رو نشون میده ...

منظور از رنج رنج در یک کانال قیمتی مشخصه تصور نکنید فردا متعادل میشه نه تو یه کانال قیمتی نوسان میکنه پیش بینی تارگت های بالای ۵ تومن رو نشون میده تاکیید میکنم پیش بینی ها


@Mr۱bourseانتهای خبر

0
0