ارزینکس
1401/05/30
21:41
💢 اسلیپیج Slippage چیست؟ 🔘 به لغزش قیمت در بازار های مالی اسلیپیج Slippage گفته میشود. اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که شما در قیمتی که برروی چارت ...

💢 اسلیپیج Slippage چیست؟🔘 به لغزش قیمت در بازار های مالی اسلیپیج Slippage گفته میشود. اسلیپیج زمانی اتفاق می افتد که شما در قیمتی که برروی چارت میبینید اقدام به گرفتن پوزیشن میکنید اما پوزیشن شما در قیمت دیگری باز میشود.در واقع علت رخ دادن اسلیپیج نوسانات بسیار سریع قیمت است که بازار را دچار شک میکند. در بازار ارزهای دیجیتال نیز به علت نوسانات شدید قیمت و همچنین حجم کم بازار ، اسلیپیج به مقدار بیشتری دیده میشود.#آموزش #اسلیپیجانتهای خبر

0
0