کانال کدال
1399/10/29
08:53
📊 نماد : داراب 📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده) 🏭 شرکت: پتروشيمي داراب ✅ تمام درصد های گز...

📊 نماد : داراب📑 موضوع: اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)🏭 شرکت : پتروشیمی داراب✅ تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ بدست آمده است.🗂 صورت سود و زیان:🔹 درآمدهای عملیاتی : (۰)🔹 سود(زیان) خالص: 🔼(+۶٪)


از مبلغ ۲۵,۳۵۳ میلیون ریال به مبلغ ۲۶,۹۱۴ میلیون ریال رسیده است.🔹 سود(زیان) خالص هر سهم: 🔼(+۶٪)


تحقق سود ۱۸ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال ۹۹ مبلغ ۱۱ ریال می باشد.🗂 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی ۹۸ می باشد.)💠 جمع دارایی ها : 🔼(+۱٪)


علت عمده این افزایش ، افزایش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.💠 جمع بدهی ها: (۰)💠 جمع حقوق مالکانه: 🔼(+۱٪)
🔑 نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته :🔸مانده موجودی نقد در پایان سال : 🔼(+۸۲۵۶٪)


علت: افزایش جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #داراب #صورت_مالی۹ماهه #حسابرسی_نشده ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۰۸:۳۶:۲۸ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔:

انتهای خبر

0
0