صکوک
1399/09/23
14:39
افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این شرکت موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به منظور افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی امروز برگزار شد و…

مجمع عمومی فوق العاده شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی این شرکت موافقت کرد.


به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به منظور افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی امروز برگزار شد و افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد موافقت قرار گرفت.


بر این اساس، سرمایه شرکت پس از ثبت افزایش سرمایه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.


انتهای خبر

0
0