اقتصاد ایران
1399/11/13
00:58
#بمیلا بمیلا رو در تایم‌ هفتگی مشاهده میکنید که سهم از میانه کانال برگشت پر قدرتی داشته .‌ با زده شدن سقف قبلی در سطح قیمتی ۳۳۰۰ تومان سهم میتونه...

#بمیلابمیلا رو در تایم هفتگی مشاهده میکنید که سهم از میانه کانال برگشت پر قدرتی داشته .با زده شدن سقف قبلی در سطح قیمتی ۳۳۰۰ تومان سهم میتونه وارد یک رالی پر شتاب بشه و تا سقف کانال حوالی قیمت ۶۵۰۰ تومان رشد قیمتی داشته باشه .🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0