تجریش بورس
1399/08/18
15:01
فردا تمام صف های فروش جمع خواهند شد و به طرف مثبت حرکت خواهند کرد

فردا تمام صف های فروش جمع خواهند شد و به طرف مثبت حرکت خواهند کرد


انتهای خبر

0
0