دنیای اقتصاد
1401/08/01
15:15
ایران در فهرست سیاه FATF ماند 💢 ایران به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه FATF باقی می‌ماند. ایران تنها ک...

ایران در فهرست سیاه FATF ماند💢 ایران به دلیل عدم تصویب لوایح مربوط به پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در فهرست سیاه FATF باقی می‌ماند. ایران تنها کشور منطقه در این فهرست است و پاکستان از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شد.💢 اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین‌المللی است که برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در مبادلات مالی و بانکی جهان فعالیت می‌کند. سه کشوری که در فهرست سیاه گروه ویژه قرار دارند کشورهای «در معرض اقدام متقابل» به شمار می‌روند.💢 باقی‌ماندن در فهرست سیاه وضعیتی است که در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها علیه ایران نیز روابط مالی بین‌المللی را با چالش روبه‌رو می‌کند.کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
https://b۲n.ir/a۴۸۷۸۰انتهای خبر

0
0