حسین زمانی
1399/09/17
21:50
📊 تحلیل نماد: آریا ⚙️ صنعت:محصولات شیمیایی 🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه 📉📈تحلیل:پس از اصلاح و تکمیل پنج موجی اصلاحی،واکنش مثبت به ضلع پ...

📊 تحلیل نماد: آریا⚙️ صنعت:محصولات شیمیایی🕰 دوره زمانی تحلیل(Time Frame):روزانه📉📈تحلیل:پس از اصلاح و تکمیل پنج موجی اصلاحی،واکنش مثبت به ضلع پایینی مثلث، عبور از ابر کومو همچنین با خروج از بالای مثلث متراکم، در صورت عبور از سقف قبلی ، می‌توان به رسیدن به محدوده مشخص شده امیدوار بود.

انتهای خبر

0
0