بورس نامه
1399/10/06
15:35
#سبزوا نزدیک ترین مقاومت ۶۳۰. حد ضرر: ۵۰۰ مقاومت: ۶۳۰ هدف: ۷۵۰ وضعیت: ریسک متوسط تاریخ: ۹۹/۱۰/۶

#سبزوا


نزدیک ترین مقاومت ۶۳۰.


حد ضرر: ۵۰۰


مقاومت: ۶۳۰


هدف: ۷۵۰


وضعیت: ریسک متوسط


تاریخ: ۹۹/۱۰/۶
انتهای خبر

0
0