فرارسانه
1399/08/21
13:52
#خبر|مدیر پذیرش فرابورس ایران در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد: 💢پذیرش 27 شرکت در فرابورس در ۳ ماه گذشته / پرونده ۳۰۰ شرکت در حال بررسی است https://...

#خبر|مدیر پذیرش فرابورس ایران در گفت‌وگو با ایلنا خبر داد:💢 پذیرش ۲۷ شرکت در فرابورس در ۳ ماه گذشته / پرونده ۳۰۰ شرکت در حال بررسی استhttps://www.ifb.ir/News.aspx?id=۱۴۰۹۰#پذیرش


#فرابورس_ایران🆔@FaraRasaneانتهای خبر

0
0