پیامهای ناظر بازار
1399/09/19
13:19
بورس کالا: تغییرپایان ساعت معاملات نمادهای گواهی سپرده و صندوق های کالایی

به اطلاع می رساند، با توجه به اعلام شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مبنی بر امکان اختلال در سامانه معاملات به دلیل عرضه اولیه سهام،پایان ساعت معاملاتی کلیه نمادهای گواهی سپرده کالایی( سکه طلا، پسته، زعفران نگین ، زعفران پوشال، زیره سبز، کشمش ) و صندوق های کالایی در روز جاری ساعت ۱۴:۰۰ خواهد بود. نمادهای معاملاتی به شرح ذیل می باشد: زعفران۰۰۰۸نگین زرین(پ) (زعف۰۰۰۸پ۰۵) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸نگین روستا(پ) (زعف۰۰۰۸پ۰۸) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸نگین نوین(پ) (زعف۰۰۰۸پ۰۹) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸نگین طلای سرخ(پ) (زعف۰۰۰۸پ۱۰) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸نگین سحرخیز(پ) (زعف۰۰۰۸پ۱۱) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸نگین بیرجند(پ) (زعف۰۰۰۸پ۱۶) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸نگین بهرامن(پ) (زعف۰۰۰۸پ۱۸) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸پوشالمعمول سحرخیز(پ) (زعف۰۰۰۸پ۱۲) - بورس کالا زعفران۰۰۰۸پوشالمعمول طلاسرخ(پ) (زعف۰۰۰۸پ۱۵) - بورس کالا زیره سبز۰۰۰۳کیمیابذر(پ) (زیر۰۰سبز۰۰۰۳ دانش(پ) (زیر۰۰۰۳پ۰۲) - بورس کالا زیره سبز۰۰۰۳شرکت مینوبذر(پ) (زیر۰۰۰۳پ۰۴) - بورس کالا پسته فندقی۳۲-۳۰طلاسبززرند۰۰۰۸ (پست۰۰۰۸پ۰۲) - بورس کالا پسته فندقی۳۲-۳۰سبزدانه۰۰۰۸(پ) (پست۰۰۰۸پ۰۴) - بورس کالا پسته فندقی۳۲-۳۰مه ولات۰۰۰۸(پ) (پست۰۰۰۸پ۰۸) - بورس کالا پسته بادامی۳۰-۲۸مه ولات۰۰۰۸(پ) (پست۰۰۰۸پ۰۹) - بورس کالا سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه ملت (سکه۰۰۱۱پ۰۲) - بورس کالا سکه تمام بهارتحویلی ۱روزه رفاه (سکه۰۰۱۲پ۰۱) - بورس کالا سکه تمام بهارتحویلی۱روزه سامان (سکه۰۱۱۲پ۰۳) - بورس کالا سکه تمام بهارتحویل۱روزه صادرات (سکه۹۹۱۲پ۰۴) - بورس کالا صندوق س.پشتوانه طلای لوتوس (طلا) - بورس کالا صندوق س. پشتوانه طلای مفید (عیار) - بورس کالا صندوق س.پشتوانه سکه طلای زر (زر) - بورس کالا صندوق سکه طلای کیان (گوهر) - بورس کالا کشمش سبز۰۰۰۱خلیل آباد(پ) (کشم۰۰۰۱پ۰۱) - بورس کالا

انتهای خبر

0
0