کارگزاری آبان
1400/12/22
10:28
📊#کسرام اطلاعیه 1400/12/22 *پارس سرام* افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ نتیجه برگزاری...

📊#کسرام


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲


*پارس سرام*


افشای اطلاعات بااهمیت - (نتایج برگزاری مناقصه - گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


نتیجه برگزاری مزایده فروش اقلام و آهن آلات ضایعاتی:قرارداد فروش اقلام و آهن آلات ضایعاتی به تناژ تقریبا ۳۰۰ تن به قرار کیلویی ۱۱۷،۰۰۰ ریال (معادل یازده هزار و هفتصد تومان) در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۰ منعقد و نهایی گردید. شایان ذکر است با توجه به ضایعاتی بودن اقلام مورد اشاره، مبلغ دفتری اقلام مزبور یک ریالی می‌باشد و مبلغ فروش اقلام ضایعاتی تماما به عنوان درآمد غیرعملیاتی شناسایی و گزارش خواهد شد. مبلغ دقیق فروش پس از توزین اقلام ضایعاتی مشخص و آثار مالی آن در صورتهای مالی شناسایی و گزارش خواهد شد.


مبلغ مورد توافق:۳۵,۰۰۰ میلیون ریال


شرح نحوه اجرای قرارداد و مبلغ آن:مبلغ قرارداد کیلویی ۱۱۷۰۰۰ ریال می باشد که در زمان توزین و قبل از خروج از کارخانه تسویه خواهد شد. مقدار دقیق اقلام و آهن آلات ضایعاتی پس از اتمام فرایند مشخص خواهد شد
انتهای خبر

0
0