پارسیس تحلیل
1399/11/14
16:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته دوم بهمن 1399 به 11441 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- ارزش معاملات هفته دوم بهمن ۱۳۹۹ به ۱۱۴۴۱ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0