نوآوران امین
1399/10/07
15:49
تولید برق عسلویه مپنا (#بمپنا) گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ✅افزایش ۱۴.۱۶ د...

تولید برق عسلویه مپنا (#بمپنا)گزارش #فعالیت_ماهانه (#آذر_۱۳۹۹) دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰سال مالی منتهی به: ۱۳۹۹/۱۲/۳۰✅افزایش ۱۴.۱۶ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با ماه گذشته


✅رشد ۱۴۲.۴۲ درصدی فروش آذر ۱۳۹۹ در مقایسه با آذر ۱۳۹۸


✅رشد ۴۴.۵۸ درصدی فروش ۹ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشتهتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodal

انتهای خبر

0
0