چارتیست بورس
1399/08/12
19:02
تایم پیشگشایش به ۱۰ دقیقه کاهش یافت؟ ✅ 📌 برنامه تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورس محمود گودرزی معاون بورس تهران به بورس۲۴ گفت: در صورت...

تایم پیشگشایش به ۱۰ دقیقه کاهش یافت؟ ✅📌 برنامه تغییر در رویه فعلی پیش گشایش معاملات بورسمحمود گودرزی معاون بورس تهران به بورس۲۴ گفت:در صورت تایید هیات مدیره ، ۵ تا ۱۰ دقیقه از تایم پیش گشایش به حالت No Cancellation در می آید.

انتهای خبر

0
0