تحلیل با سید علی محسنی
1399/09/30
15:48
#غدیس به استحضار می رساند با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه ، کمیسیون معاملات پس از بررسی قیمت بازار و اثر افزایش نرخ مواد اولیه بر بهای تمام شده م...

#غدیس


به استحضار می رساند با عنایت به افزایش نرخ مواد اولیه ، کمیسیون معاملات پس از بررسی قیمت بازار و اثر افزایش نرخ مواد اولیه بر بهای تمام شده محصولات ، میزان ۲۰٪ افزایش در قیمت محصول نوشیدنی گازدار شیشه ۳۰۰ سی سی را تصویب نموده است.انتهای خبر

0
0