بورسینه
1399/09/16
09:55
🔹در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود سه هزار و ۶۵۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۸۲۵ میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خرید...

🔹در ساعت ۹ و ۳۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود سه هزار و ۶۵۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش ۸۲۵ میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات خریدی که در سیستم معاملات ثبت شده به حدود دو هزار و ۸۳۰میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #چخزر، #خودکفا و #خگستر به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام صنایع چوب خزر کاسپین بیش از ۳۲۵میلیارد تومان سفارش خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش #گشان، #فوکا و #فاهواز در نوبت انتظار است.🔹ارزش ۱۰ صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع هزار و ۲۳۰میلیارد تومان (۳۴درصد کل) و ۱۰ صف فروش برتر ۶۸۵میلیارد تومان (۸۳درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۸۰نماد و حجم صف‌های فروش در ۱۰نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است.🔹«محصولات غذایی و آشامیدنی» محبوب‌ترین صنعت امروز با خالص تقاضای حدود ۳۸۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «خودرو و ساخت قطعات» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن بیش از ۳۴۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه « هتل و رستوران» با فشار فروش ۱۲۵میلیارد تومانی همراه است.🔹 این جدول حدود ۳۴ درصد از چهار هزار و ۴۸۰میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع چهار هزار و ۳۹۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۰۲درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به هشت هزار و ۸۶۵میلیارد تومان خواهد رسید.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0