دنیای بورس
1399/08/11
16:33
« ثمسکن » سهام زیرمجموعه اش را میفروشد

سرمایه گذاری مسکن از برگزاری یک مزایده خبر داد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، سرمایه گذاری مسکن از برگزاری یک مزایده خبر داد؛ فروش ۱۶ درصد از سهام (معادل با ۱۹.۲۰۰.۰۰۰ سهم) شرکت بازرگانی مهر مینای کیش از شرکت‌های وابسته.


انتهای خبر

0
0