بورس۲۴
1401/02/19
09:02
«ومعادن» موافقت سازمان بورس را گرفت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات را صادر کرد.

«ومعادن» موافقت سازمان بورس را گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی را صادر کرد.


لازم به ذکر است پس از این افزایش سرمایه، سرمایه ومعادن به ۱۹.۲۴۲ میلیارد تومان بالغ می گردد.

ومعادن افزایش سرمایه
انتهای خبر

0
0