اقتصاد ایران
1399/08/26
11:04
#شیران در قیمت 29300 ریال و منفی 1/77 % در حال دست به دست شدن هستش .

#شیران در قیمت ۲۹۳۰۰ ریال و منفی ۱/۷۷ ٪ در حال دست به دست شدن هستش .


انتهای خبر

0
0