نبسا
1399/09/03
09:08
الباقی بازار هم دنبال این سهام میان شاخص کل کافیه بالای مقاومت خودش تثبیت بشه...

الباقی بازار هم دنبال این سهام میان


شاخص کل کافیه بالای مقاومت خودش تثبیت بشه...انتهای خبر

0
0