کانال تحلیلی پارسیس
1399/09/23
16:00
#خرد میانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته چهارم آذر 1399 به 19611 میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیس

#خردمیانگین هفتگی معاملات خرد- میانگین ارزش معاملات هفته چهارم آذر ۱۳۹۹ به ۱۹۶۱۱ میلیارد تومان رسید. / تهیه شده : کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0