پارسیس تحلیل
1401/03/30
10:33
ارزش معاملات خرد تا این لحظه (10:32) 2079 میلیارد تومان بوده است. همچنین بالاترین ارزش معاملات به ترتیب مربوط به نمادهای زیر می باشد: 1. نماد هاي...

ارزش معاملات خرد تا این لحظه (۱۰:۳۲) ۲۰۷۹ میلیارد تومان بوده است.همچنین بالاترین ارزش معاملات به ترتیب مربوط به نمادهای زیر می باشد:۱. نماد های وب با معاملات به ارزش ۱۲۰ میلیارد تومان.۲. نماد اسیاتک با معاملات به ارزش ۱۰۷ میلیارد تومان.۳. نماد خگستر با معاملات به ارزش ۹۷ میلیارد تومان.کانال تحلیلی پارسیس

انتهای خبر

0
0