بانی فام
1399/10/06
16:18
#ثپرديس (احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده) در صورت صعود قیمت احتمال% 2سود تا محدوده 12085 ریال در صورت نزول قیمت احتمال16% ضرر تا محدوده 9845 ر...

#ثپردیس


(احتمال نوسان قیمت در چند روز آینده)


در صورت صعود قیمت احتمال٪ ۲سود تا محدوده ۱۲۰۸۵ ریال


در صورت نزول قیمت احتمال۱۶٪ ضرر تا محدوده ۹۸۴۵ ریال


▫️روند کوتاه مدت : پرنوسان


▫️عدم پایداری روند به علت نوسان زیاد


▫️شتاب افزایش قیمت : متوسط


▫️روانشناسی معاملات : تعادل خریدار و فروشنده


▫️زمان تغییر روند: در حال حاضر خیرانتهای خبر

0
0