کارگزاری آبان
1400/09/07
10:38
📈شیمیایی ها نیز معاملاتی با گرایش مثبت و متعادل تجربه می کنند.#شفن، #نوری، #شاراک، #جم_پیلن، #آریا، #فارس، #تاپیکو، #زاگرس، #شصدف، #شپدیس، #شکلر و ...

📈شیمیایی ها نیز معاملاتی با گرایش مثبت و متعادل تجربه می کنند.#شفن، #نوری، #شاراک، #جم_پیلن، #آریا، #فارس، #تاپیکو، #زاگرس، #شصدف، #شپدیس، #شکلر و #شغدیر مثبت و متعادل معامله می شوند.#پارس و #شتوکا نیز نماد های مورد توجه گروه اند.#پترول، #شلرد، #شگویا، #کلر، #کرماشا، #شیران، #بوعلی و #شفارس با گرایش منفی و متعادل داد و ستد می شوند.


انتهای خبر

0
0