بورس پرس
1401/01/07
00:01
شرکت فرابورسی پیشنهاد افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل داد

شرکت فرابورسی از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، شرکت آتیه داده پرداز از برنامه افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد.


براین اساس، "اپرداز" در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۰۰ به ۳۰۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی درصورت موافقت سازمان بورس از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش شود.


تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir


انتهای پیامانتهای خبر

0
0