سهم گلچین
1401/03/01
10:25
#قچار اطلاعیه 1401/03/01 *فرآورده های غذایی و قند چهارمحال* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۷۹ ريال سود به ازای هر سهم محقق نم...

#قچار


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


*فرآورده های غذایی و قند چهارمحال*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۷۹ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۲۷ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#خچرخش


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۰۱


*چرخشگر*


ضرورت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی


نماد معاملاتی شرکت جهت برگزاری کنفرانس اطلاع رسانی متوقف گردید.انتهای خبر

0
0