کدال۳۶۰
1400/12/23
11:40
#بجهرم #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/12/29 ▪️ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 413,738 م...

#بجهرم


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹▪️ شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ معادل ۴۱۳,۷۳۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۵۱٪ افزایش داشته است.▪️«بجهرم» با سرمایه ثبت شده ۲۴,۱۴۵,۳۳۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۵,۷۹۹,۶۵۰ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹٪ رشد داشته است.۱۴۰۰-۱۲-۲۳ ۱۱:۴۰:۰۱ (۸۶۲۷۲۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0