تجریش بورس
1399/08/18
22:22
فولاد در تصویر مشاهد میکنید. که. دقیقا فردا میرسه به نقطه حمایت اصلی و این نقطه همان نقطه ای است که قبلا استارت اصلی را زده بود انتظار دارم فر...

فولاددر تصویر مشاهد میکنید. که. دقیقا فردا میرسه به نقطه حمایت اصلی و این نقطه همان نقطه ای است که قبلا استارت اصلی را زده بود انتظار دارم فردا صف خرید شود و روند صعودی خود را آغاز کند


۹۹,۸,۱۸انتهای خبر

0
0