نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/25
22:51
دو‌ نکته بسیار مهم در معاملات امروز ۲۵ آبان 💠 #کاهش_ترس ؛ زمانی که صف های خرید به صورت هماهنگ عرضه شد ، مثل سه ماه گذشته کل بازار به سمت صف فروش...

دو نکته بسیار مهم در معاملات امروز ۲۵ آبان💠 #کاهش_ترس ؛ زمانی که صف های خرید به صورت هماهنگ عرضه شد ، مثل سه ماه گذشته کل بازار به سمت صف فروش نرفت ، اکثر سهم ها اول متعادل و بعد به سمت درصد های مثبت پیشروی داشتند ، حتی تعدادی هم مجددا صف خرید شدند ،💠 #افزایش_حجم_معاملات ؛ امروز ارزش معاملات ۹۰ درصد نسبت به روز گذشته رشد داشته و همچنین رکورد ارزش معاملات در این ماه نیز شکسته شد.


@sstockoptions

انتهای خبر

0
0