پایگاه خبری انتخاب
1399/10/29
09:10
وکیل خانواده قاضی منصوری: 🔹زنی که همراه او بوده مدتها قبل از منصوری به خارج رفته بود 🔹این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد اما کسی او را حتی به عنوا...

وکیل خانواده قاضی منصوری:


🔹زنی که همراه او بوده مدتها قبل از منصوری به خارج رفته بود🔹این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد اما کسی او را حتی به عنوان مطلع هم نخواسته است🔹 از سر قاضی منصوری فقط اسکلت باقی مانده بودجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲VDm


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0